tiistai 10. syyskuuta 2013

HELSINGIN PAIKALLISKEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLIN RAKENTAMINEN

Helsingin kaupunginosat Helka ry käynnisti Paikalliskehittämisen toimintamallin luonnostelun kesällä 2012, TEM:in hankeavustuksen turvin. ”Leader-toimintatavan laajentaminen kaupunkeihin” –hankkeen ensimmäisen vaiheen (3/2013 saakka) tavoitteena oli selvittää toiminnan edellytyksiä, mahdollisuuksia ja organisointimalleja Helsingin kaupungin alueella. Tuloksena syntyi ehdotus Paikallisesta kehittämispolusta Helsinkiin. Polku hyödyntää maaseudun Leader –toimintamallista saatuja kokemuksia ja toimii kansalaistoiminnan, hallinnon ja elinkeinoelämän rajapinnassa olematta kuitenkaan julkisen vallan jatke.

Hankkeen toisen vaiheen (4-12/2013) tavoitteena on omaehtoisen paikallisen kehittämistoiminnan järjestäytyminen Helsingin alueella. Eri puolilla kaupunkia on tarkoitus käynnistää toimintamallissa (LIITE 1) esitettyjä alueellisia kehittämisryhmiä. Ensimmäisillä käynnistyvillä alueilla tulee olla tahto ja edellytykset lähteä liikkeelle. Näille alueille annetaan riittävä tuki järjestäytymiseen ja alueen kehittämissuunnitelman laatimiseen. Mallia markkinoidaan muillekin Helsingin alueille vuonna 2014. Näin luodaan Helsinkiin paikalliskehittämistoiminnan perusta EU:n ohjelmakautta 2014-2020 varten.
 
Paikallinen kehittämispolku –toimintamalli on syntynyt laajassa, avoimessa yhteistyössä Helsingin alueen paikallisten toimijoiden, Työ- ja elinkeinoministeriön, Uudenmaan liiton, ELY-keskuksen, maaseudun Leader-asiantuntijoiden (Suomen kylätoiminta ry) sekä muiden avainsidosryhmien kanssa. Toteutusvaiheessa tärkeimmät viranomaisyhteistyötahot Helsingin kaupungin ohella ovat  Uudenmaan liitto (MYR) ja Uudenmaan ELY-keskus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti