tiistai 10. syyskuuta 2013

MIKÄ ON PAIKALLINEN KEHITTÄMISPOLKU?

Kehittämispolkulla (katso kuva alla) kaupunginosan asukkaat, yritykset ja kaupungin edustajat muodostavat kehittämisryhmän (= Kehrä) joka, priorisoi paikallisesti – joukkoistamalla kootusta alueen kehittämissuunnitelmasta parhaat hankeideat. Ideoita kerätään avoimissa kansalaiskokouksissa, sosiaalisen median ja muun avoimen vuorovaikutuksen kautta kaikkien nähtäväksi ja priorisoitavaksi. Kehrä muodostuu kolmikantaperiaatteella: hallinnon, paikallisten yrittäjien sekä asukkaiden ja järjestöjen edustajista (esim. 12 henkeä). Ensimmäiset Kehrät voidaan muodostaa luontevasti esim. alueilla, joilla on jo toiminut kehittämisryhmiä.
 
Ammattimaista tukea paikalliskehittäjät saavat tarkoitusta varten perustettavalta Paikalliskehittämisen keskukselta (=Sukkula). Sukkula on voittoa tavoittelematon paikalliskehittämisen palvelu- ja asiantuntijayhteisö Kehrien ja kehittäjien tarpeisiin. Myös kaupunki hyötyy Sukkulasta, koska sen ammattiosaajat toimivat tehokkaina välittäjinä kaupunkilaisten ja hallinnon välillä, jolloin voimavaroja säästyy molemmin puolin. Sukkula keskittyy paikalliskehittämisverkoston voimaannuttamiseen (mm. hankehallinnan, rahoituksen ja viestinnän sekä joukkoistamisen tukipalvelujen tarjoamiseen). Sukkula vastaa hankerahoituksen koordinaatiosta ja hallinnosta, ja laatii hankekohtaiset sopimukset paikallisten kehittäjien kanssa. Se vastaa Helsingin alueen hankekokonaisuuden raportoinnista viranomaisille. Sukkulan omistajiksi kaavaillaan paikallisia yhteisöjä, yrittäjiä ja heidän järjestöjään, kehittämisorganisaatioita sekä Helsingin kaupunkia


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti