tiistai 26. elokuuta 2014

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN SÄHKÖISEN TYÖVÄLINEEN KOKOAMISEEN HAETAAN OSAAJAA

Paikallisen kehittämisen sähköisen työvälineen kokoamiseen haetaan nyt käyttäjälähtöisien verkkopalveluiden suunnittelun ja testauksen asiantuntijaa. Kesäkuun rekrytointia ei jatkettu, koska toimintaympäristö on muuttunut. Työn tueksi on saatavissa D-cent hankkeen rautainen koodaustiimi.

Tässä koko rekrytointi-ilmoitus:

Haemme käyttäjälähtöisien verkkopalveluiden suunnittelijaa ja testaajaa mukauttamaan kansalaisvaikuttamisen verkkopalveluja Helsingin paikallisien kehittäjien tarpeisiin.

Tarkoitus on koota helppokäyttöinen sivusto paikallisien kehittämisryhmien ja –verkostojen käyttöön. Se palvelee näiden kehittäjäyhteisöjen tietotarpeita, ryhmäyhtymistä ja kehittämishankkeiden rakentamista. Suunnittelija toimii tärkeänä käyttäjätarpeiden välittäjänä d-cent hankkeessa toimivalle koodaustiimille.

Haluatko näköalapaikalle toteuttamaan tulevaisuuden verkkodemokratiaa?

 Olet sähköisten palveluiden suunnittelun ammattilainen, joka:

      Ymmärtää käyttäjälähtöisen suunnittelun perusteet
      On vuorovaikutustaitoinen sekä osaa haastatella ja ymmärtää käyttäjien olennaiset tarpeet toimivan käyttökokemuksen rakentamiseksi.
      On kiinnostunut testiorientoituneesta yhteissuunnittelusta erilaisten käyttäjien kanssa.
      Ymmärtää visualisoinnin tärkeyden osana käyttökokemusta ja osaa visualisoida.
      Hallitsee omaa ajankäyttöään ja pystyy ylläpitämään omaa työlistaansa ja sovelluskehitysbacklogia.
      On kiinnostunut oppimaan uutta ja kehittämään osaamistaan.

Varsinainen ohjelmointiosaaminen ei ole ehdoton edellytys, mutta eduksi lasketaan myös:

      Kokemusta onnistuneesta Python-, JavaScript- tai Ruby-toteutuksesta
     •      Kokemusta onnistuneesta HTML5- ja CSS3 –toteutuksesta.
      Hallitsee gitin käytön ja versionhallinnan perusteet sekä osaa soveltaa niitä työssään oma-aloitteisesti.
      Docker- ja unix sysadmin-kokemus.
      Kokemusta kansalaisjärjestöjen ja kaupungin kanssa toimimisesta.
      Työkielenä on suomi, sujuva englanti toivottavaa, muu kielitaito katsotaan plussaksi. Ymmärrys API-lähtöisestä ja avoimen datan palveluista helpottaa työtäsi.

 Työ toteutetaan yhteistyössä d-cent -hankkeen (http://dcentproject.eu/) ja Open Knowledge Finland ry:n palkkaaman työtiimin kanssa. Työnimikkeesi on  “ATK-suunnittelija”.

Tarjoamme näköalapaikan sosiaalisen median ja verkkodemokratian seuraaviin teknologioihin ja mahdollisuuden omalla esimerkillä vaikuttaa verkkoteknologian ja verkko-osallistumisen seuraavaan vaiheeseen. Työssäsi sinulla on mahdollisuus saada valmennusta näiden alojen Suomen ja maailman huippuosaajilta.

 Kehitettävä palvelu on osallistumisen, vaikuttamisen ja paikallisen kehittämishankkeiden kokoamisen työkalu, joka sisältää dataa, dokumentteja, osallistumiseen ja vaikuttamiseen käytettäviä sosiaalisen median toiminnallisuuksia sekä tehtävänhallintatoiminnallisuuksia. Palvelu tulee käyttöön jo toimintansa aloittaneissa paikallisissa kehittämisryhmissä Helsingissä sekä ryhmien verkostomaisessa yhteistoiminnassa. Sovelluskokonaisuus kootaan olemassa olevista avoimen lähdekoodin sovelluskomponenteista, jotka liitetään yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelu ja testaus toteutetaan paikallisien käyttäjä- ja kehittämisryhmien kanssa.

 Palkattavan henkilön tulee olla helsinkiläinen työtön ja oikeutettu TE-keskuksen palkkatukeen. Palkkaus tapahtuu Helsingin kaupungin palkkatukijärjestelmän kautta ja palkka määräytyy kaupungin palkkaluokittelun mukaisesti. Hallinnollisena työnantajana toimii Helsingin kaupunki. Käytännön työnjohdosta vastaa Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry. Työpiste sijaitsee Kalliossa.

Työ on kahdeksan kuukauden määräaikaisuus, joka alkaa mahdollisimman pian, todennäköisesti syyskuun aikana. Työaika on 85% normaalityöajasta (30 tuntia viikossa) ja palkka 2295€/kk. Hankkeelle haetaan syksyn aikana lisärahoitusta, joten mahdollisuus työn jatkumiseen on olemassa.
Vapaamuotoiset hakemukset viimeistään 10.9.2014 sähköpostilla osoitteeseen helka@helka.net 

 Lisätietoja:
Eeva Kuuluvainen, eeva@kuuluvainen.fi 0400 374 544, hankkeen projektipäällikkö
Pirjo Tulikukka, pirjo.tulikukka@helka.net 041 5222071, Helka ry
Janne Typpi, janne.typpi@hel.fi 09 31073372, Helsingin kaupunki
Jaakko Korhonen, 050 3285285, Design Lead, d-cent project, OKF Finland, tekniikkaan liittyvät kysymykset