torstai 12. maaliskuuta 2015

KEHRÄT ENSIMMÄISESSÄ YHTEISESSÄ TYÖPAJASSA HELMIKUUSSA

Kehrien ensimmäinen yhteinen työpaja järjestettiin helmikuussa (5.2.). Työpajaan osallistui runsaat 40 henkeä kuudesta Helsingin paikallisen kehittämisen kehräverkostosta. Työpajassa pohdittiin kehrän roolia ja tehtäviä ja hankeideoiden toteuttamisen haasteita; kuka tekee, mitä tekee, kenen voimin?


Työpajan ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin muihin paikalla tulleisiin ja kerättiin odotukset työpajan suhteen. Työpajalta toivottiin mahdollisuuksia verkostoitua ja rakentaa yhteistyötä. Lisäksi tilaisuuden toivottiin antavan tietoa muiden kehrien toiminnasta, alueen muista toimijoista sekä toisaalta selkeyttävän kuvaa kehrän toimintamahdollisuuksista.


Stadin lähi-idän ryhmätyön tuloksia
Toisessa vaiheessa kehräryhmät pohtivat toimintansa tavoitteita ja laativat konkreettisia suunnitelmia niiden toteuttamiseksi. Ryhmissä muodostetut tavoitteet koskivat kehrän toimintamallin kehittämistä sekä toisaalta keinoja
yksittäisten hankkeiden eteenpäin viemiseksi.

Työskentely antoi näkymää Kehrien tulevaisuudesta sekä keskeisistä haasteista:
Kehrä verkottaa paikalliset toimijat ja rakentaa kumppanuuksia niiden välille. Kehrä toimii tahona, joka kannustaa ja aktivoi oma-aloitteiseen toimintaan. Toiminnaltaan se on avointa, joustavaa ja innostavaa. Yhteistyö nousee keskeiseen asemaan niin alueiden toimijoiden, kaupunkialueiden kuin kaupungin kanssa.
Keskeisenä haasteina ovat osallisten tavoittaminen ja sitouttaminen sekä yhteisymmärryksen löytäminen. Haasteena on myös päästä sanoista tekoihin ja konkrettisiin tuloksiin. Tarvitaan mm. hankkeistamisen ja rahoituksen hankinnan osaamista ja tietysti - tekemiseen ihmisiä.

Keskustelu kävi vilkkaana. Ihmiset olivat innostuneita ja töitä tehtiin tosissaan.

Esittäytymiskaruselli pyörii

 

Etelän Kehrän ryhmätyötä esittelevät  Jaana Merenmies ja Satu Sandström
Pirjo Tulikukka tällä kertaa pitoemännän roolissa
Janne Kareinen toimi työpajan fasilitoijana - tässä ympärillään  Pohjois-koillisen Kehrän väkeä
Stadin lähi-idän Kehrän ryhmäKaakon Kehrän väki työstää Kesätöitä paikallisille nuorille hanketta