keskiviikko 17. kesäkuuta 2015

STAKE-PÖYTÄ ON NYT KATETTU YHTEISTYÖTÄ VARTEN

Vuonna 2012 käynnistyi kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen vahvistamistyö Helsingissä.
Kolmen vuoden ajan laaja kaupunkiaktivistien ja kaupunkitoimijoiden joukko on suurella panoksella pohtinut, ideoinut ja kokeillut sitä, miten paikalliset kaupungin kehittäjät voivat paremmin ja nautinnollisemmin tehdä yhteistyötä ja saada aikaan uutta kaupunkikulttuuria ja paikallisesti merkittäviä asioita. Kuusi Kehrää toimii nyt kuudella kaupunginosa-alueella.

Syntyneet kehräverkostot tarjoavat käyttäjänäkökulman ja kätevän alueellisen tarttumapinnan myös Helsingin kaupungin hallintokunnille sekä uudistuville hallinnon rakenteille. 

Illallinen Helsingin Taivaan alla, Espalandi 12.6.2013, kuvaaja Jaakko Blomberg

STAKE-pöytä on nyt katettuna. Osaavat motivoituneet ihmiset ja paikalliset verkostot ja voimavarat ovat valmiudessa osallistumaan kaupunkiyhteisön kehittämiseen. Lisäksi Sukkula muodostaa ainutlaatuisen välirakenteen paikallisen kansalaistoiminnan, julkisen ja yksityisen sektorin välimaastoon toimien tarvittavana "liimana" toimijoiden välillä.

Helsinki haluaa olla maailman johtava yhteisökaupunki. Näin sitä voidaan toteuttaa.

Helsingin kaupungin virastoilla on nyt ainutlaatuinen ja vaivaton mahdollisuus löytää ja päästä yhteistyöhön paikallisten porukoiden kanssa oli sitten kysymys palvelumuotoilun, suunnittelun tai yhteisen tekemisen kysymyksistä.

Katetusta STAKE-pöydästä kaupunki löytää resursseja, kun paikalliset foorumit ja verkostot kytkeytyvät virastojen avuksi. Kaupungin työn hallittavuus paranee ja suunnitteluprosessit tehostuvat, investointien kohdentaminen onnistuu paremmin. Syntyy sosiaalisia innovaatioita ja räätälöidympää palvelumuotoilua. Erillään olevat virastot voivat löytää yhteisen pöydän, jossa paikalliset ihmiset rikastavat työtä omalla tieto-taidollaan. STAKE-toimintamallista kaupunki saa moninkertaiset hyödyt, kun se toimii markkina- ja kohtaamispaikkana kaupunkilaisten ja kaupungin välillä. Toiminta on avointa ja läpinäkyvää osallistumista ja kaupungin yhteiskehittämistä.

STAKE-pöydässä ei ole ilmaisia lounaita, vaikka valtaosa toiminnasta on vapaaehtoispohjalla. Sukkulan ammattikoordinaatioon ja tukeen tarvitaan n. 250 000 € vuodessa. Kaupunginlaajuisiin hyötyihin nähden summa on hyvin pieni.   

Toukokuussa POKO-Kehrän kokoukseen putkahti Helsingin taidemuseon edustaja. Hän ei tuntenut Jakomäkeä, joka on valittu yhdeksi vuoden 2016 Helsingin mallin pilotointialueeksi.  Paikalliset verkostot löytyivät ja yhteistyö käynnistyi heti niin, että keskustelulle ei meinannut tulla loppua.

STAKE-pöytä on katettu, olkaa hyvä!
Kehrien yhteinen työpaja 5.2.2015 kuvaaja Outi Rissanen