keskiviikko 17. kesäkuuta 2015

STAKE-PÖYTÄ ON NYT KATETTU YHTEISTYÖTÄ VARTEN

Vuonna 2012 käynnistyi kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen vahvistamistyö Helsingissä.
Kolmen vuoden ajan laaja kaupunkiaktivistien ja kaupunkitoimijoiden joukko on suurella panoksella pohtinut, ideoinut ja kokeillut sitä, miten paikalliset kaupungin kehittäjät voivat paremmin ja nautinnollisemmin tehdä yhteistyötä ja saada aikaan uutta kaupunkikulttuuria ja paikallisesti merkittäviä asioita. Kuusi Kehrää toimii nyt kuudella kaupunginosa-alueella.

Syntyneet kehräverkostot tarjoavat käyttäjänäkökulman ja kätevän alueellisen tarttumapinnan myös Helsingin kaupungin hallintokunnille sekä uudistuville hallinnon rakenteille. 

Illallinen Helsingin Taivaan alla, Espalandi 12.6.2013, kuvaaja Jaakko Blomberg

STAKE-pöytä on nyt katettuna. Osaavat motivoituneet ihmiset ja paikalliset verkostot ja voimavarat ovat valmiudessa osallistumaan kaupunkiyhteisön kehittämiseen. Lisäksi Sukkula muodostaa ainutlaatuisen välirakenteen paikallisen kansalaistoiminnan, julkisen ja yksityisen sektorin välimaastoon toimien tarvittavana "liimana" toimijoiden välillä.

Helsinki haluaa olla maailman johtava yhteisökaupunki. Näin sitä voidaan toteuttaa.

Helsingin kaupungin virastoilla on nyt ainutlaatuinen ja vaivaton mahdollisuus löytää ja päästä yhteistyöhön paikallisten porukoiden kanssa oli sitten kysymys palvelumuotoilun, suunnittelun tai yhteisen tekemisen kysymyksistä.

Katetusta STAKE-pöydästä kaupunki löytää resursseja, kun paikalliset foorumit ja verkostot kytkeytyvät virastojen avuksi. Kaupungin työn hallittavuus paranee ja suunnitteluprosessit tehostuvat, investointien kohdentaminen onnistuu paremmin. Syntyy sosiaalisia innovaatioita ja räätälöidympää palvelumuotoilua. Erillään olevat virastot voivat löytää yhteisen pöydän, jossa paikalliset ihmiset rikastavat työtä omalla tieto-taidollaan. STAKE-toimintamallista kaupunki saa moninkertaiset hyödyt, kun se toimii markkina- ja kohtaamispaikkana kaupunkilaisten ja kaupungin välillä. Toiminta on avointa ja läpinäkyvää osallistumista ja kaupungin yhteiskehittämistä.

STAKE-pöydässä ei ole ilmaisia lounaita, vaikka valtaosa toiminnasta on vapaaehtoispohjalla. Sukkulan ammattikoordinaatioon ja tukeen tarvitaan n. 250 000 € vuodessa. Kaupunginlaajuisiin hyötyihin nähden summa on hyvin pieni.   

Toukokuussa POKO-Kehrän kokoukseen putkahti Helsingin taidemuseon edustaja. Hän ei tuntenut Jakomäkeä, joka on valittu yhdeksi vuoden 2016 Helsingin mallin pilotointialueeksi.  Paikalliset verkostot löytyivät ja yhteistyö käynnistyi heti niin, että keskustelulle ei meinannut tulla loppua.

STAKE-pöytä on katettu, olkaa hyvä!
Kehrien yhteinen työpaja 5.2.2015 kuvaaja Outi Rissanen

perjantai 29. toukokuuta 2015

SUKKULAN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VALMIS - MISSÄ ROHKEAT UUDEN LÄHIDEMOKRATIAN RAHOITTAJAT?


Sukkula toimii Helsingin omaehtoisten kaupunkikehittäjien ja kehittäjäverkostojen tukena ja koordinoijana. Sukkula varmistaa paikalliskehittämisen jatkuvuutta, koordinoi ja toimii kehrien ja kehittäjien ammattitukena.   Kehittämisen katalysaattorina se joukkoistaa paikallisen kehittämisen tietoa ja osaamista kaupunkiyhteisössä. Sukkula toimii tärkeänä paikallisen kehittämisen rajapintana Helsingin kaupunkiin ja muuhun kaupunkiyhteisöön. Sukkula muodostaa ainutlaatuisen välirakenteen paikallisen kansalaistoiminnan, julkisen ja yksityisen sektorin välimaastoon. Sukkulan tuottaa räätälöityjä palveluita vapaaehtoispohjalta toimivien ryhmien tarpeisiin. Paikallisten kaupunkiaktiivien haaveet ja pyrkimykset eivät aina  toteudu, koska:
  a) Tukea ja verkostoja puuttuu
b) Osaamista ja tietoa puuttuu
c) Hankkeistamisen ja resurssien hankkimisen osaaminen vähäistä
d) Työvälineitä puuttuu
Sukkula tuo tähän tarpeeseen verkostoja, apua, osaamista ja työvälineitä. Palveluina se tarjoaa

-         Hankkeistamisen ja hankehallinnon osaamista

-          Rahoitus ja rahoittajaosaamista

-          Paikallisverkostotietoa

-          Rajapintayhteistyötä Helsingin kaupungin ja kaupunkiyhteisön kanssa

-          Kehrien tukipalveluita ja tiedon ja osaamisen jakamista 
-          STAKe-työvälineen ylläpidon, koulutus- ja tukipalvelutSukkula toimintamalli on verkostomainen, joustava, kokeileva ja oppiva. Kehrien ja toimintaryhmien tilanteet ja hankkeet ovat erilaisia ja eri vaiheessa. Tuki ja osaamisen jakaminen räätälöidään tarpeiden mukaisesti. Toiminnan painopiste on kehrien toiminta-alueilla niin, että Sukkulassa on jokaiselle kehrälle nimetty yhteistyöhenkilö, joka tuntee alueen toimijoita ja toimintaympäristöä sekä paikallisen kehittämisen tarinoita.  


Yhteistyötä sidosryhmien kanssa tehdään myös verkostomaisesti ja suunnitelmallisesti. Sukkulan työntekijöillä on selkeä vastuujako sidosryhmäyhteistyössä. Sukkula etsii yhteistyökumppaneita, joiden tietoa ja osaamista voidaan käyttää hyödyksi Kehrissä. Tavoitteena on, että resursseja ja osaamista voidaan vaihtaa joustavasti puolin ja toisin. 

Sukkulan idea on vahva ja sitä on jo testattu käytännössä STAKE-hankkeessa. Seuraavan sukupolven Sukkula on DiGi-Sukkula, joka toimii vielä vahvemmin verkossa kaikkien ulottuvilla. Digiloikkaan tarvitaan intohimoisia tekijöitä ja rohkeita rahoittajia. 

Sukkulan liiketoimintasuunnitelmaan voi tarkemmin tutustua täältä