perjantai 29. toukokuuta 2015

SUKKULAN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VALMIS - MISSÄ ROHKEAT UUDEN LÄHIDEMOKRATIAN RAHOITTAJAT?


Sukkula toimii Helsingin omaehtoisten kaupunkikehittäjien ja kehittäjäverkostojen tukena ja koordinoijana. Sukkula varmistaa paikalliskehittämisen jatkuvuutta, koordinoi ja toimii kehrien ja kehittäjien ammattitukena.   Kehittämisen katalysaattorina se joukkoistaa paikallisen kehittämisen tietoa ja osaamista kaupunkiyhteisössä. Sukkula toimii tärkeänä paikallisen kehittämisen rajapintana Helsingin kaupunkiin ja muuhun kaupunkiyhteisöön. Sukkula muodostaa ainutlaatuisen välirakenteen paikallisen kansalaistoiminnan, julkisen ja yksityisen sektorin välimaastoon. Sukkulan tuottaa räätälöityjä palveluita vapaaehtoispohjalta toimivien ryhmien tarpeisiin. Paikallisten kaupunkiaktiivien haaveet ja pyrkimykset eivät aina  toteudu, koska:
  a) Tukea ja verkostoja puuttuu
b) Osaamista ja tietoa puuttuu
c) Hankkeistamisen ja resurssien hankkimisen osaaminen vähäistä
d) Työvälineitä puuttuu
Sukkula tuo tähän tarpeeseen verkostoja, apua, osaamista ja työvälineitä. Palveluina se tarjoaa

-         Hankkeistamisen ja hankehallinnon osaamista

-          Rahoitus ja rahoittajaosaamista

-          Paikallisverkostotietoa

-          Rajapintayhteistyötä Helsingin kaupungin ja kaupunkiyhteisön kanssa

-          Kehrien tukipalveluita ja tiedon ja osaamisen jakamista 
-          STAKe-työvälineen ylläpidon, koulutus- ja tukipalvelutSukkula toimintamalli on verkostomainen, joustava, kokeileva ja oppiva. Kehrien ja toimintaryhmien tilanteet ja hankkeet ovat erilaisia ja eri vaiheessa. Tuki ja osaamisen jakaminen räätälöidään tarpeiden mukaisesti. Toiminnan painopiste on kehrien toiminta-alueilla niin, että Sukkulassa on jokaiselle kehrälle nimetty yhteistyöhenkilö, joka tuntee alueen toimijoita ja toimintaympäristöä sekä paikallisen kehittämisen tarinoita.  


Yhteistyötä sidosryhmien kanssa tehdään myös verkostomaisesti ja suunnitelmallisesti. Sukkulan työntekijöillä on selkeä vastuujako sidosryhmäyhteistyössä. Sukkula etsii yhteistyökumppaneita, joiden tietoa ja osaamista voidaan käyttää hyödyksi Kehrissä. Tavoitteena on, että resursseja ja osaamista voidaan vaihtaa joustavasti puolin ja toisin. 

Sukkulan idea on vahva ja sitä on jo testattu käytännössä STAKE-hankkeessa. Seuraavan sukupolven Sukkula on DiGi-Sukkula, joka toimii vielä vahvemmin verkossa kaikkien ulottuvilla. Digiloikkaan tarvitaan intohimoisia tekijöitä ja rohkeita rahoittajia. 

Sukkulan liiketoimintasuunnitelmaan voi tarkemmin tutustua täältä